Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên”.

Căn cứ vào công văn số 555/PGDDT – THCS ngày 26 tháng 9 năm 2017 về việc hướng dẫn tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp THCS của Phòng Giáo Dục Đào tạo TP hải Dương.

Trường THCS Thượng Đạt xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2017 – 2018 rất khoa học và chi tiết.

Mục đích hội thi: Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Trường, tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học;

Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục… Đồng thời chọn giáo viên đạt giải cao cấp trường tham gia thi Giáo viên giỏi cấp thành phố vào cuối tháng 10 đầu tháng 11 năm 2017.

Một số hình ảnh của Hội thi giáo viên giỏi cấp trường.

Thầy Bùi Văn Mạnh tham gia một tiết dạy môn Vật lí.

Cô Phạm Thị Ý dạy thực hành môn Địa lí

Cô Lê Thanh Phương dạy Ngữ Văn lớp 8

Cô Phạm Thị Thoa dự thi môn Sinh học lớp 9

Tiết dạy thực hành của cô Lê Thị Hương

100% giáo viên đã hăng hái đăng kí tham gia cuộc thi. Cuộc thi diễn ra từ ngày 6/10/2017 đến hết ngày 18/10/2017. Ban tổ chức dự kiến Tổng kết cuộc thi vào ngày 21/10/2017.