Trường THCS Thượng Đạt nhằm hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 5, và hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948), 64 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954), 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975). Thực hiện kế hoạch của Thành đoàn TP. Hải Dương. Hôm nay, ngày 16/4/2018 Liên đội – Thư viện trường THCS Thượng Đạt phối hợp tổ chức Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”.

Những hình ảnh của Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”

” Ngày sách Việt Nam” không chỉ là sự kiện diễn ra trong một ngày mà bắt đầu từ “Ngày Sách Việt Nam”, mỗi chúng ta cùng tham gia với tư cách là chủ thể của các hoạt động ấy để góp phần gây dựng, phục hồi và nâng tầm “văn hóa đọc” trong cộng đồng.