Liên hệ

on

Thông tin liên hệ của Trường THCS Thượng Đạt

Trường THCS Thượng Đạt

Địa chỉ: Xã Thượng Đạt, TP Hải Dương, Hải Dương – Điện thoại 02203754958 – Email: hd-thcsthuongdat@haiduong.edu.vn
Hiệu trưởng: Vũ Thị Thơ