Please setup Featured Slider Tag(s) in your options panel. You must setup tags that are used on active posts.

Trải qua 83 năm, đã đổ đầy máu và mô hôi của biết bao chiến sỹ cộng sản để đất nước mãi mùa xuân, dân tộc ta mãi hạnh phúc, thanh bình. Đất nước thống nhất, hòa bình lập lại, những người cộng sản chính là những người đi đầu trong công cuộc bảo vệ...

[ Click to Continue ]