Thư viện

on

Thông tin thống kê của thư viện Trường THCS Thượng Đạt

Xem chi tiết Tên ấn phẩm Họ và tên tác giả Chủng loại Ai đã mượn ?
D-TN-00139 Những nhà Bác Học nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam Sách đạo đức_Thiếu nhi Trong kho
D-TN-00138 Những nhà Bác Học nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam Sách đạo đức_Thiếu nhi Trong kho
D-TN-00137 Di sản thế giới ở Việt Nam Sách đạo đức_Thiếu nhi Trong kho
D-TN-00136 Những nền văn hóa cổ trên lãnh thổ Việt Nam Sách đạo đức_Thiếu nhi Trong kho
D-TN-00135 Những nền văn hóa cổ trên lãnh thổ Việt Nam Sách đạo đức_Thiếu nhi Trong kho
D-TN-00134 Các đại công thần trong lịch sử Việt Nam Sách đạo đức_Thiếu nhi Trong kho
D-TN-00133 Các đại công thần trong lịch sử Việt Nam Sách đạo đức_Thiếu nhi Trong kho
D-TN-00132 Học cách học tập Chu Nam Chiếu Sách đạo đức_Thiếu nhi Trong kho
D-TN-00131 Học cách học tập Chu Nam Chiếu Sách đạo đức_Thiếu nhi Trong kho
D-TN-00130 Học cho ai? Học để làm gì ?( Tập 2) Tiêu vệ Sách đạo đức_Thiếu nhi Trong kho
D-TN-00129 Học cho ai? Học để làm gì ?( Tập 1) Tiêu vệ Sách đạo đức_Thiếu nhi Trong kho
D-TN-00128 10 vạn câu hỏi vì sao về Động Vật Đức Anh Sách đạo đức_Thiếu nhi Trong kho
D-TN-00127 10 vạn câu hỏi vì sao về Thực Vật Đức Anh Sách đạo đức_Thiếu nhi Trong kho
D-TN-00126 10 vạn câu hỏi vì sao về Vật lý Đức Anh Sách đạo đức_Thiếu nhi Trong kho
D-TN-00125 10 vạn câu hỏi vì sao về Vật lý Đức Anh Sách đạo đức_Thiếu nhi Trong kho